Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 06-11-2018

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 30 oktober 2018
 
4 Raadsplanning
 
5 Besluit informatiebeheer Gemeente Nieuwkoop 2018
 
6 Decemberwijziging begroting 2018 en Septembercirculaire
 
7 Belastingverordeningen en tarieven 2019
 
8 Aanleg gedeelte "Rondje Noordse Buurt"
 
9 Verkeersveilige inrichting van de Kerkweg in Ter Aar
 
10 Deelname volwassenen met een laag inkomen aan het verenigingsleven
 
11 4e Verordening tot wijziging van de Verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015
 
12 Vaststelling bestemmingsplan "Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt"
 
13 Ontwerp-wijzigingsplan Schikerweg 23 in Nieuwveen
 
14 Externe communicatie
 
15 Ingekomen stukken
 
16 Sluiting