Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 30-10-2018

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 23 oktober 2018
 
4 Subsidieaanvraag voor het realiseren van twee aanlegsteigers in het kader van de Oude Hollandse Waterlinie
 
5 Voornemen tot verkoop tweekapkavels op het Zuidereiland van De Verwondering
 
6 Aanbesteding leerlingenvervoer
 
7 Externe communicatie
 
8 Ingekomen stukken
 
9 Sluiting