Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 16-10-2018

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst 9 oktober 2018
 
4 Instemmingsbesluit tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015
 
5 Actieplan gladheidsbestrijding 2018-2019
 
6 Schriftelijke vragen CDA toewijzing sociale huurwoningen aan inwoner gemeente Nieuwkoop
 
7 Externe communicatie
 
8 Ingekomen stukken
 
9 Sluiting