Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 02-10-2018

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 25 september 2018
 
4 Deelname experiment centraal tellen verkiezingen 2019
 
5 Extra investeringen beheerplan wegen 2017 t/m 2021
 
6 Gunning bestemmingsplan mRO
 
7 Externe communicatie
 
8 Ingekomen stukken
 
9 Sluiting