Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 21-08-2018

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst 14 augustus 2018
 
4 Raadsplanning
 
5 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden en fractieassistenten gemeente Nieuwkoop 2018
 
6 Organisatiebesluit
 
7 Bestuurlijke reactie op Rapport Rekenkamer m.b.t. Duurzaamheid
 
8 Doorontwikkeling digitale dienstverlening
 
9 Aanvraag omgevingsvergunning tweede uitweg Kerkweg 61 in Ter Aar
 
10 Externe communicatie
 
11 Ingekomen stukken
 
12 Sluiting