Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 26-06-2018

Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 19 juni 2018
 
4 Verlenging dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017-2018
 
5 Verlenging overeenkomsten Wmo individuele voorzieningen (hulpmiddelen)
 
6 Jaarverantwoording toezicht handhaving kinderopvang 2017
 
7 Schriftelijke vragen VVD-fractie Actieve invulling duurzaamheid in Noordse Buu
 
8 Zienswijze raad inzake verdiept bouwen en niet verplaatsen ingang voetbal IKC Ter Aar
 
9 Externe communicatie
 
10 Ingekomen stukken
 
11 Sluiting