Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 29-05-2018

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 22 mei 2018
 
4 Overdracht uitvoering taken en bevoegdheden Monumentencommissie aan Vereniging "Dorp, Stad en Land"
 
5 Externe communicatie
 
6 Ingekomen stukken
 
7 Sluiting