Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 24-04-2018

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitingenlijst van 17 april 2018
 
4 1e Behandeling concept Jaarstukken 2017
 
5 Reglement plannings- en evaluatie/beoordelingsgesprekken
 
6 Ontwerpbegroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2019
 
7 Aansluiten Rijn- en Veenstreek bij Hart van Holland onderzoek groene leefomgeving
 
8 Ambtshalve (technische) aanpassing vastgesteld wijzigingsplan Noordeinde 13, Noordeinde
 
9 Ter inzage legging en start overleg ontwerpbestemmingsplan "Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt"
 
10 Externe communicatie
 
11 Ingekomen stukken
 
12 Sluiting