Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 03-04-2018

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-12:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 27 maart 2018
 
4 Raadsplanning
 
5 Externe communicatie
 
6 Ingekomen stukken
 
7 Sluiting