Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 06-03-2018

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 27 februari 2018
 
4 Hanging baskets Reghthuysplein in Nieuwkoop
 
5 Schriftelijke vragen fractie Natuurlijk Nieuwkoop over actieplan laaggeletterdheid
 
6 Schriftelijke vragen fractie Mur over beschutwerk versus aantal werkplekken
 
7 Beantwoording raadsvragen fractie Mur over ontwikkelingen terrein Intratuin / Beantwoording raadsvragen Natuurlijk Nieuwkoop over ontwikkelingen terrein Intratuin
 
8 Ontwerpwijzigingsplan Conradpark 13 in Nieuwveen, instemming vormvrije m.e.r.-beoordeling
 
9 Projectafwijkingsbesluit Noordse Dorpsweg 2 (Noorden)
 
10 Externe communicatie
 
11 Ingekomen stukken
 
12 Sluiting