Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 27-02-2018

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd




 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 20 februari 2018
 
4 Raadsplanning
 
5 Schriftelijke vragen van de VVD over de verkeerssituatie op de parkeerplaats bij de Coop in Noorden
 
6 Terinzagelegging (postzegel)bestemmingsplan Oostkanaalweg 30 in Ter Aar
 
7 Externe communicatie
 
8 Ingekomen stukken
 
9 Sluiting