Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 20-02-2018

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 13 februari 2018
 
4 Beantwooring raadsvragen van Natuurlijk Nieuwkoop over de Oostkanaalweg 44
 
5 Beantwoording raadsvragen van de CDA over "Escape rooms Ter Aar dicht ondanks groot succes"
 
6 1e Begrotingswijziging 2018 en Kadernota 2019
 
7 Overeenkomst Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 2018 - 2020
 
8 Aanvraag lokaal maatwerk Middelweg Ter Aar
 
9 Beslissing op bezwaar inzake afwijzing verzoek ontsluiting Van Wassenaerstraat
 
10 Externe communicatie
 
11 Ingekomen stuk
 
12 Sluiting