Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 13-02-2018

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 6 februari 2018
 
4 Beslissing op bezwaar tegen handhaving van vergunningsvoorschriften bedrijf aan de Meije
 
5 Aanbesteding verwerking restafval door Cyclus
 
6 Inrichtingsplan openbare ruimte Middelweg
 
7 Actualisering bestemmingsplannen
 
8 Schriftelijke vragen fractie Mur inzake initiatief Landbouwpark "Tuinen van Noorden"
 
9 Externe communicatie
 
10 Ingekomen stukken
 
11 Sluiting