Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 30-01-2018

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 23 januari 2018
 
4 Kredietinvestering onkruidbestrijding
 
5 Proces sport en accommodaties
 
6 1e Begrotingswijziging 2018 en Kadernota 2019
 
7 Externe communicatie
 
8 Ingekomen stukken
 
9 Sluiting