Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 28-11-2017

Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 21 november 2017
 
4 CliĆ«ntervaringsonderzoek Wmo 2016
 
5 Voornemen tot verlenen uitsluitend recht
 
6 Liquidatieplan GR SWA
 
7 Prestatieafspraken 2018-2021 gemeente Nieuwkoop, Woondiensten Aarwoude en Woningstichting Nieuwkoop
 
8 Prestatieafspraken 2018 Vestia en gemeente Nieuwkoop
 
9 Ingekomen stukken
 
10 Sluiting