Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 14-11-2017

Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 7 november 2017
 
4 Vaststelling wijzigingsplan Stationsweg 15/17 te Zevenhoven
 
5 Dienstverleningsovereenkomst afvalbeheer Cyclus NV 2018-2022
 
6 Incidentele subsidie voor Hockeyclub Nieuwkoop voor nieuw hoofdveld
 
7 Ingekomen stukken
 
8 Sluiting