Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 07-11-2017

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 31 oktober 2017
 
4 Raadsplanning
 
5 Normenkader
 
6 Decemberwijziging 2017
 
7 Belastingverordening 2018
 
8 Handhavend optreden nabij Meije 200 in Zegveld
 
9 Schriftelijke vragen van het CDA over de bescherming van geriefhoutbosjes
 
10 Schriftelijke vragen van Natuurlijk Nieuwkoop over de verkeersveiligheid op de W.P. Speelmanweg
 
11 Jaarverslag leer- en kwalifictieplicht schooljaar 2016-2017
 
12 Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor Teylerspark 2 en naastliggend openbaar gebied
 
13 Schriftelijke vragen Fractie Mur inzake Teylerspark
 
14 Openen grondexploitatie Teylerspark
 
15 Vaststelling bestemmingsplan Teylerspark
 
16 Vaststelling stedenbouwkundige plan Noorder- en Zuidereiland en herziening grondexploitatie GZ225
 
17 Projectafwijkingsbesluit Oostkanaalweg 44 in Ter Aar
 
18 Externe communicatie
 
19 Ingekomen stukken
 
20 Sluiting