Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 19-09-2017

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 12 september 2017
 
4 Beantwoording zienswijzen en ontwikkelrichting Noorder- en Zuidereiland, plan De Verwondering
 
5 Externe communicatie
 
6 Ingekomen stukken
 
7 Sluiting