Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 24-08-2017

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 22 augustus 2017
 
4 Intentieverklaring kansenonderzoek Drechtdoorsteek
 
5 Contract en bewerkingsovereenkomst Jeugdmatch
 
6 Wijzigingsplan Stationsweg 15-17 in Nieuwveen
 
7 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Schilkerweg 6 (Ter Aar)
 
8 Terinzagelegging (postzegel)bestemmingsplan Oostkanaalweg 30 in Ter Aar
 
9 Vaststelling bestemmingsplan ten behoeve van het vernieuwen van twee woonboten aan het Molenpad nrs. 19 en 23 in Nieuwkoop
 
10 Externe communicatie
 
11 Ingekomen stukken
 
12 Sluiting