Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 15-08-2017

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 8 augustus 2017
 
4 Privacyprotocol SVHW
 
5 Convenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme
 
6 Vaststelling Bestemmingsplan Driekoppenland
 
7 Externe communicatie
 
8 Ingekomen stukken
 
9 Sluiting