Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 06-06-2017

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare beluitenlijst van 30 mei 2017
 
4 Perspectief Groene Hart 2040
 
5 Weigeren kapvergunning Lindeboom in Ter Aar
 
6 Locatiekeuze Sporthal Ter Aar
 
7 BeĆ«indiging Gemeenschappelijke Regeling SOPORA
 
8 Overeenkomst afspraken tijdelijke huisvesting De Diamant
 
9 Zienswijze ontwerpbegroting 2018 SWA (inclusief de conceptmeerjarenraming 2019-2021)
 
10 Externe communicatie
 
11 Ingekomen stukken
 
12 Sluiting