Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 23-05-2017

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:10:30-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 16 mei 2017
 
4 Raadsplanning
 
5 Benoeming twee nieuwe leden Monumentencommissie
 
6 Start ontwikkeling Noorder- en Zuidereiland plangebied De Verwondering
 
7 Schriftelijke vragen CDA inzake voetgangersbrug Buytewech Oost
 
8 Externe communicatie
 
9 Ingekomen stukken
 
10 Sluiting