Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 02-05-2017

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 25 april 2017
 
4 SVHW Jaarrekening 2016 en ontwerpbegroting 2018
 
5 Voornemen tot opheffing Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn
 
6 Begrotingswijziging voorbereidende werkzaamheden fietspad Zevenhovenseweg
 
7 Raadvoorstel Ashram
 
8 Externe communicatie
 
9 Ingekomen stukken
 
10 Sluiting