Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 18-04-2017

Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 11 april 2017
 
4 Voortgang samenwerking Groene Hart
 
5 10e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
 
6 Externe communicatie
 
7 Ingekomen stukken
 
8 Sluiting