Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 11-04-2017

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:10:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 4 april 2017
 
4 Reactie op financieel toezicht begroting 2017
 
5 Afschaffen van het beurssysteem glasrechten
 
6 Externe communicatie
 
7 Ingekomen stukken
 
8 Sluiting