Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 07-02-2017

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-12:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 28 februari 2017
 
4 Beantwoording schriftelijke raadsvragen CDA over communicatie Evenementenbeleid
 
5 Vrijgave ontwerpbestemminsplan Driekoppenland, Noorden
 
6 Vaststelling wijzigingsplan Westkanaalweg 55 en 56b, Ter Aar
 
7 Externe communicatie
 
8 Ingekomen stukken
 
9 Sluiting