Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 28-02-2017

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 21 februari 2017
 
4 FinanciĆ«le verordening 2017
 
5 Vaststelling bestemmingsplan Noordse Dorpsweg naast 12B Noorden
 
6 Externe communicatie
 
7 Ingekomen stukken
 
8 Sluiting