Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 14-02-2017

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 7 februari 2017
 
4 Uitwegenbeleid gemeente Nieuwkoop
 
5 Definitief besluit locatiekeuze Integraal Kind Centrum (IKC) Zevenhoven
 
6 Externe communicatie
 
7 Ingekomen stukken
 
8 Sluiting