Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 07-02-2017

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 31 januari 2017
 
4 Decembercirculaire gemeentefonds
 
5 Beslissing op het bezwaarschrift Noordse Dorpsweg 2 in Noorden
 
6 1e Begrotingswijziging Regionale Dienst Gezondheidszorg Hollands Midden
 
7 Intentieovereenkomst en mandaat Stuurgroep Werkbedrijf
 
8 Externe communicatie
 
9 Ingekomen stukken
 
10 Sluiting