Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 17-01-2017

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Guus Elkhuizen
 
1 Vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 10 januari 2017
 
4 Convenant Bondgenootschap geletterdheid Rijnland 2017 - 2020
 
5 Convenant University Assistance Fun (UAF)
 
6 Externe communicatie
 
7 Ingekomen stukken
 
8 Sluiting