Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 03-01-2017

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 20 december 2016
 
4 Instemmen met het contract ICT Outsourcing
 
5 Dienstverleningsovereenkomst Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling / Gemeente Nieuwkoop
 
6 Aanvraag monumentensubsidie voor het Knipscheerorgel, Kerkstraat 45 in Nieuwveen
 
7 Reactie gemeente op Dorpsplan 2.0 Woerdense Verlaat
 
8 Locatiekeuze Integrale Kindcentra Zevenhoven Noordeinde
 
9 Uitgangspunten voor de ontwikkeling van Integrale Kindcentra in de gemeente Nieuwkoop
 
10 Externe communicatie
 
11 Ingekomen stukken
 
12 Sluiting