Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 13-12-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 6 december 2016
 
4 Raadsplanning
 
5 Vaststelling evenmentenbeleid
 
6 Aanwijzingsbesluit loslopende honden en verontreiniging door honden
 
7 Prestatieafspraken gemeente Nieuwkoop en Vestia
 
8 Externe communicatie
 
9 Ingekomen stukken
 
10 Sluiting