Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 06-12-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 29 november 2016
 
4 Beslissing bezwaar ontheffing zeilverbod Nieuwkoop
 
5 Overname verlichtingsareaal leasecontract City Tec
 
6 Uitwegenbeleid gemeente Nieuwkoop
 
7 Regionaal Beleidskader Maatschappelijke zorg 2017 - 2025
 
8 Aanvraag lokaal maatwerk Aar en Amstel Woningstichting Nieuwkoop
 
9 Aanvraag lokaal maatwerk Vivero 9 extra sociale huurwoningen
 
10 Externe communicatie
 
11 Ingekomen stukken
 
12 Sluiting