Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 15-11-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 8 november 2016
 
4 Raadsplanning
 
5 Controleprotocol 2015 - 2017
 
6 Vaststellen (herziene) beleidslijn Bibob Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 
7 Decemberwijziging 2016
 
8 Afwijken openingstijden zondag
 
9 Gezond GeregelD
 
10 2e Verordening tot wijziging van de Verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015
 
11 Ondersteuning en doorontwikkeling Netwerk Ontdek Nieuwkoop (NON)
 
12 Startnotitie beleidsvisie recreatiewoningen gemeente Nieuwkoop
 
13 Externe communicatie
 
14 Ingekomen stukken
 
15 Sluiting