Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 01-11-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 25 oktober 2016
 
4 Krediet realisatie semipermanente woonunits Stationsweg 3 in Zevenhoven
 
5 Regeling generatiepact gemeente Nieuwkoop
 
6 Schriftelijke vragen van het CDA over veenbonken op de Nieuwkoopse Plassen
 
7 Voorstel tot vaststelling Koersplan Participatieplan 2017-2020
 
8 Zienswijze scheidingsvoorstel Vestia
 
9 Start afwijkingsprocedure kinderboerderij
 
10 Terinzagelegging en start overleg ontwerpbestemmingsplan Langeraar en Papenveer, 1e herziening
 
11 Externe communicatie
 
12 Ingekomen stukken
 
13 Sluiting