Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 27-09-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Guus Elkhuizen
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 20 september 2016
 
4 Najaarsnota 2016
 
5 Samenwerkingsprotocol met de Raad voor de Kinderbescherming
 
6 Externe communicatie
 
7 Ingekomen stukken
 
8 Sluiting