Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 20-09-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 13 september 2016
 
4 Aanpassing portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders gemeente Nieuwkoop
 
5 Notitie "Koersplan beleid en organisatie Participatiewet 2017 - 2020
 
6 Beslissing op bezwaarschrift geweigerde omgevingsvergunning brug nabij Meije 135
 
7 Externe communicatie
 
8 Ingekomen stukken
 
9 Sluiting