Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 06-09-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 30 augustus 2016
 
4 Definitief ontwerp herinrichting Aardamseweg Ter Aar
 
5 Beslissing op bezwaar geslotenverklaring Zuideinde Nieuwkoop
 
6 Externe communicatie
 
7 Ingekomen stukken
 
8 Sluiting