Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 14-06-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 7 juni 2016
 
4 Exploitatie- en planschadeovereenkomst voormalige winkel Verhage/Dorpsstraat 63 in Nieuwkoop
 
5 Schriftelijke vragen van het CDA over het trapveldje aan het Kennedyplein in Nieuwkoop
 
6 Aanwijzigingsbesluit op grond van artikel 2:57 Loslopende honden en 2:58 Verontreiniging door honden
 
7 Subsidieregeling Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2017
 
8 Benoeming Marktcommissie
 
9 Realisatie overeenkomst nieuwbouw Ashram College Nieuwkoop
 
10 Externe communicatie
 
11 Ingekomen stukken
 
12 Sluiting