Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 10-05-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 19 april 2016
 
4 Benoeming twee nieuwe leden voor de monumentencommissie
 
5 Beantwoording schriftelijke vraag van raadslid over mogelijkheid beperken vergunningvrije bouwmogelijkheden
 
6 Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer
 
7 Herijking structuurvisie Nieuwkoop 2040
 
8 Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde
 
9 Vrijstelling wijzigingsplan Kerkweg 40, Ter Aar
 
10 Vaststelling wijzigingsplan Glastuinbouw, wijzigingsgebied 5
 
11 Ter inzage legging ontwerp-omgevingsvergunning/projectafwijkingsbesluit Buytewech-Oost Wijland fase 2b
 
12 Mandatering benoeming gemeentelijke lijkschouwers
 
13 Externe communicatie
 
14 Ingekomen stukken
 
15 Sluiting