Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 05-04-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 29 maart 2016
 
4 Checklist voor goede regie op regionale samenwerking
 
5 Uitvoeringsprogramma groot onderhoud asfalt- en elementenverharingen 2016
 
6 Beantwoording raadsvragen van de MPN/PN over Tom in de Buurt
 
7 Verlenging omgevingsvergunning (uitgebreide afwijkingsprocedure) herinrichting voetbalvelden TAVV
 
8 Externe communicatie
 
9 Ingekomen stukken
 
10 Sluiting