Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 22-03-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 15 maart 2016
 
4 Huisvesting en integratie statushouders
 
5 Vorming woningmarktregio Holland Rijnland
 
6 Aankoop Achterweg 2c en aanpassing Achterweg 7
 
7 Externe communicatie
 
8 Ingekomen stukken
 
9 Sluiting