Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 15-03-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 8 maart 2016
 
4 Raadsplanning
 
5 Intentieverklaring Hollandse Plassen
 
6 Doorontwikkeling digitale dienstverlening
 
7 Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister
 
8 Vaststelling bestemmingsplan "Ter Aar en Bovenland", 1e herziening
 
9 Vaststelling bestemmingsplan "Zuidhoek", 1e herziening
 
10 Vaststelling bestemmingsplan "Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker", 1e herziening
 
11 Externe communicatie
 
12 Ingekomen stukken
 
13 Sluiting