Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 01-03-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 23 februari 2016
 
4 Invulling accountmanagement door Holland Rijnland
 
5 Omgevingsvergunning uitbreiding rundveestal Ringdijk 22 in Ter Aar
 
6 Externe communicatie
 
7 Ingekomen stukken
 
8 Sluiting