Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 23-02-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 16 februari 2016
 
4 Inrichtingsplan gebiedsontwikkeling Vivero
 
5 Ondertekenen intentieverklaring project SUCCES
 
6 Omgevingsvergunning realisering vijf chalets op recreatieterrein De Visotter Uitweg 30 in Woerdense Verlaat
 
7 Omgevingsvergunning oprichten kantoor en verplaatsen/vergroten parkeerplaats Natuurmonumenten Hollandsekade 23 in Woerdense Verlaat
 
8 Externe communicatie
 
9 Ingekomen stukken
 
10 Sluiting