Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 16-02-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 9 februari 2016
 
4 Raadsplanning
 
5 Decembercirculaire gemeentefonds 2015
 
6 Opheffing Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Rijnlands Midden en aansluiten bij Erfgoed Leiden en omstreken
 
7 Reactie gemeente Nieuwkoop op Dorpsplan Ter Aar/Korteraar
 
8 Ter inzage legging en start overleg ontwerpwijzigingsplan Kerkweg 40, Ter Aar
 
9 Verduurzamen Zwembad Aarweide, pilot voor Schoterhoek II
 
10 Externe communicatie
 
11 Ingekomen stukken
 
12 Sluiting