Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 04-02-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 2 februari 2016
 
4 Herziene Begroting Holland Rijnland 2016
 
5 Schriftelijke vragen VVD over rotonde N231 op de kruising Achttienkavels in Nieuwkoop
 
6 Schriftelijke vragen MPN-PN over ontsluiting Land van Koppen
 
7 Voorstel college toestemming verlenen tot wijzigen Gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven Schiphol
 
8 Externe communicatie
 
9 Ingekomen stukken
 
10 Sluiting