Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 02-02-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 26 januari 2016
 
4 Wijziging bijlage Mandaatstatuut (13e wijziging)
 
5 Awb-bezwaar ontheffing Flora- en faunawet
 
6 Conceptprogramma 2017 RDOG
 
7 Externe communicatie
 
8 Ingekomen stukken
 
9 Sluiting