Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 12-01-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 5 januari 2016
 
4 Raadsplanning
 
5 Financieringssystematiek Veiligheidsregio (VRHM), regionaal beleidsplan VRHM en korpsbeleidsplan VHRM
 
6 Notitie Nieuwkoop Werkt
 
7 Start lokale inloopfunctie GGZ
 
8 Inloopstrategie Jeugdhulp 2017
 
9 Externe communicatie
 
10 Ingekomen stukken
 
11 Sluiting