Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 24-11-2015

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 17 november 2015
 
4 Raadsbrief voortgang Samenwerkingsagenda Rijnstreek
 
5 Schriftelijke vragen van de VVD over vaarvergunning Nieuwkoopse Plassen
 
6 Voorontwerpbestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde vrijgeven voor inspraak en vooroverleg
 
7 Vaststelling wijzigingsplan "Zuidhoek, 1e wijziging"
 
8 Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een vlonderpad naast het Meijepad - start procedure
 
9 Externe communicatie
 
10 Ingekomen stukken
 
11 Sluiting